ATM MANAGEMENT

MilliKart provides services on connection and technical support of ATMs.

POS MANAGEMENT

MilliKart POS terminalların quraşdırılması, texniki dəstəklənməsi və vergi orqanlarında qeydiyyata salınması və qeydiyyatdan çıxarılması üzrə xidmətlər göstərir.

MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ

MilliKart kart sahibləri üçün günün 24 saatı və həftənin 7 günü ərzində Müştəri Xidmətləri xidmətini göstərir.

SMS BANKİNG

MilliKart kart sahibləri tərəfindən mobil telefonlar vasitəsi ilə “MilliKart”-ın sisteminə  müvafiq SMS mesajlarların (sorğular) göndərilməsi, bu sorğulara cavab olaraq sistem tərəfindən müvafiq məlumatların alınması və hesabda hər hansı bir dəyişiklik (ATM, POS terminal vasitəsilə əməliyyatlar aparılarkən, habelə hesaba pul vəsaiti daxil edildikdə) baş verdikdə sistem tərəfindən kart sahibinin mobil nömrəsinə avtomatik olaraq məlumatın göndərilməsi üzrə xidmət göstərir.

PİN CHANGE

MilliKart kart sahiblərinə təqdim olunan PIN şifrələri bankın bankomatları vasitəsilə arzu olunan şifrələrlə dəyişdirilməsi üzrə xidmət göstərir.

Money Transfers

MilliKart pul vəsaitlərinin bir kart hesabından digər kart hesabına  köçürülməsi üzrə xidmət göstərir.

COME2SHOP

MilliKart “3D Secure” texnologiyalarının tətbiqi ilə VISA (VbV) və MasterCard (Secure Code) təşkilatlarının tələblərinə cavab verən “E-Commerce” (internet mağazalarda VISA və MasterCard kartları vasitəsilə ödənişlərin aparılması) xidmətini göstərir.

İNTERNET BANKİNG

Bu sistem ödəniş kartı hesabını onlayn idarə etmək və həmçinin əməliyyatları İnternet vasitəsilə 24 saat real vaxt rejimində keçirmək imkanını verir.Kartların personalİzasİyası


Plastik kartların personalizasiyası – karta aid olan məlumatların həmin karta yazılmasının texnoloji prosesidir. Personalizasiya – plastik kartların istehsalında vacib mərhələdir və kartın qanunsuz istifadəsinə qarşı müdafiə mexanizmlərindən biridir. 

MilliKart şəxsi personalizasiya bürosuna malikdir və EMV standartları daxil olmaqla bütün növ kartların müxtəlif metodlarla personalizasiyasını həyata keçirir. Bütün proses Visa və MasterCard beynəlxalq ödəniş sistemlərinin standartlarına uyğun aparılır.

Məxfi məlumatların müxtəlif ötürmə və emalı növlərinin realizasiyasında praktiki təcrübə məlumat mübadiləsinin təşkili üzrə müştərinin istənilən tələbatlarını həyata keçirmək və alınan məlumatları kartların personalizasiyasında istifadə etməyə imkan verir. Bu tip kartlar özündə maqnit zolağı və mikroprosesoru (çip) birləşdirir. Hər tranzaksiya yalnız kart sahibinin bildiyi xüsusi PİN şifrə ilə qorunur.

Bu tip kartlar maqnit zolağı ilə fərqlənir. Maqnit zolağı məlumatın saxlanılması üçün nəzərdə tutulur. Məlumatın yazılması zolağın səthində yerləşən və tərkibində dəmir olan (maqnit material) çox kiçik hissəciklərin maqnitləşməsi ilə baş tutur. Məlumatın oxunması zolağın maqnit yuvasından keçirilməsi ilə mümkün olur.

Bu innovativ texnologiyalı ödəniş kartları ödəməni bir toxunuşla etməyi mümkün edir! Çox tez və rahatdır. Kartla terminala toxunaraq əməliyyatı bitirmək mümkündür.  • Personalizasiya avadanlığında məlumatın və təsvirlərin bank kartlarının üzərində yerləşdirilməsi.
  • Personalizasiya avadanlığında məlumatın və təsvirlərin qeyri-bank kartlarının (endirim, klub və s.) üzərində yerləşdirilməsi.
  • PİN zərflərin hazırlanması.
  • Personalizasiya avadanlığında hazırlanmış kartların qablaşdırılması.
  • Bank tərəfindən məlumatların yerləşdirilməsi üçün məlumat fayllarının hazırlanması və təqdim olunması.